27 August 2022 Konzert Vielfalt Erzählen - Weltclub Dresden

23-25 September 2022  Konzert und Organisation KunstHautNah - Hanse 3 
Neustadt Art Festival 

8 Oktober 2022 Konzert und Organisation DU - Selbstbestimmtes Leben - Weltclub Dresden ​​​​​​​


Back to Top